Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013 – 2023

Załączniki

Załączniki

  • XXXII/226/13
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: