Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik 2012 w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki