Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013-2023.

Załączniki

Załączniki

  • 2013-110
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: