Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2014 roku.

Załączniki

Załączniki

  • 2013-122
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: