Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla projektu" Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot" w ramach działania" Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Załączniki

Załączniki

  • 2014-21
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: