Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki