Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Załączniki

Załączniki