Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 42/2011 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2011-2026.

Załączniki

Załączniki