Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Jedwabnie"

Załączniki

Załączniki