Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Załączniki

Załączniki

  • 2015-11a
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: