Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Jedwabno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.