Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2011 - 2026

Załączniki

Załączniki