Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-05-08XVIII/127/20w sprawie przystąpienia Gminy Jedwabno do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.Obowiązujący
22020-05-08XVIII/126/20w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie.Obowiązujący
32020-05-08XVIII/125/20zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2020.Obowiązujący
42020-05-08XVIII/124/20w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020 – 2037. Obowiązujący
52020-03-25XVII/123/20w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2020.Obowiązujący
62020-03-25XVII/122/20w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.Obowiązujący
72020-03-25XVII/121/20w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.Obowiązujący
82020-03-25XVII/120/20w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.Obowiązujący
92020-03-25XVII/119/20w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.Obowiązujący
102020-03-25XVII/118/20w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Dłużek.Obowiązujący
Strona 1 z 75