Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Karol Biernacki

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta Gminy

Lucyna Kobylińska Tel. (89) 6213045 wew. 13

 

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1. Nadzór w zakresie działania placówek oświatowych na terenie gminy.

2. Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie gminy.

3. Nadzór nad działalnością instytucji kultury na terenie gminy.

4. Prowadzenie podczas nieobecności Wójta m. in. takich spraw jak:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy Jedwabno,

2) reprezentowanie Gminy na zewnątrz.

5. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

6. Nadzór nad funkcjonowaniem samodzielnych stanowisk pracy:

a) stanowisko Informatyka, w szczególności w zakresie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz obsługi informatycznej Urzędu Gminy,

b) stanowisko ds. Obronnych, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, w szczególności w zakresie funkcjonowania ewidencji ludności, procesu przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.

7. Wykonywanie na podstawie odrębnego upoważnienia innych zadań gminy zastrzeżonych do kompetencji Wójta.

8. Wykonywanie na podstawie odrębnego upoważnienia innych zadań gminy zastrzeżonych do kompetencji Wójta.

9. Zastępstwo Wójta w czasie jego nieobecności we wszystkich sprawach, o ile Wójt nie zarządzi inaczej.

10. Zastępca Wójta składa jednoosobowo oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem gminy.