Wersja obowiązująca z dnia

Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz prowadzenie dla tychże nieruchomości Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jedwabno w 2021 roku

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

  • SIWZ na 2021
    format: word, rozmiar: 104.84 KB, data dodania:
  • Odpowiedź PSZOK
    format: pdf, rozmiar: 529.5 KB, data dodania:

Wybór oferty