Wersja obowiązująca z dnia

Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 1.567.774,00 zł na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Załączniki

Treść ogłoszenia

  • Ogloszenie-z-nr
    format: pdf, rozmiar: 236.25 KB, data dodania:

SIWZ

Wybór oferty