Sesja Rady Gminy Jedwabno

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 1000

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie i nadania Statutu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

 

/Elżbieta Brzóska/