Wersja obowiązująca z dnia

Gmina Jedwabno - taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Decyzja

W związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Gmina Jedwabno wystąpiła z wnioskiem
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w wyniku czego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziły w/w wniosek Decyzją  BI.RET.070.730.2018.IT.

Decyzja dotyczy dostarczania wody w miejscowościach: Witowo, Nowy Dwór, Dzierzki, Czarny Piec oraz odprowadzania ścieków w miejscowościach : Lipniki, Nowy Dwór, Dzierzki.  

Załączniki