Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Kulturalnego TANECZNIK w Jedwabnie na zadanie publiczne pn. Inscenizacja historyczna "Gorzkie żale ubogiej grzesznicy"

Wójt Gminy Jedwabno informuje, że dnia  20  maja 2019 r. do Urzędu Gminy w Jedwabnie wpłynęła

oferta Stowarzyszenia Kulturalnego „TANECZNIK” na zadanie publiczne pn.  Inscenizacja historyczna „Gorzkie żale ubogiej grzesznicy”.

Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

Zgodnie z art.19a ust. 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj do dnia

4 czerwca 2019 roku, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:

  • pisemnie do Urzędu Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno,
  • lub elektronicznie na adres : ug@jedwabno.pl

Załączniki