Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała nr RIO.VIII-0120-153/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkiwej w Olsztynie z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2020 r.

Załączniki

  • Uchwała
    format: pdf, rozmiar: 781.1 KB, data dodania: