Wersja nieobowiązująca z dnia

Uchwała nr RIO.VIII-0120-354/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 września 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożpnej przez Wójta Gminy Jedwabno infpormaci o przebiegu wykoania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.

Załączniki

  • Uchwała
    format: pdf, rozmiar: 815.12 KB, data dodania:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.