Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała nr RIO.VIII-0120-354/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 września 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jedwabno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.

Załączniki

  • Uchwała
    format: pdf, rozmiar: 815.12 KB, data dodania: