Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Narty Jednostka B

Załączniki