Wersja obowiązująca z dnia

Gmina Jedwabno - taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Decyzja

Zgodnie z art. 24b, ust.1, art. 24 e, oraz art. 24 f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), gmina Jedwabno informuję, że decyzją znak: BI.RZT.70.266.2021 z dnia 13.01.2022 roku została zatwierdzona taryfa:

  • za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla miejscowości Nowy Dwór, Witowo, Dzierzki, Czarny Piec, Warchały, Brajniki, Narty

  • zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowościach: Lipniki, Dzierzki, Nowy Dwór

Załączniki