Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie

Załączniki