Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 grudnia 2023 r. /wtorek/ o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Jedwabno, pok. 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023-2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
3.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
4.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2024 rok.
5.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2024 rok.
6.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.
7.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2024 rok.
8.    Sprawy różne.