Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8130-03-2022XL/302/22w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2022 rokuUchwały Rady GminyObowiązujący
8230-03-2022XL/301/22w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024Uchwały Rady GminyObowiązujący
8330-03-2022XL/300/22zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2022Uchwały Rady GminyObowiązujący
8430-03-2022XL/299/22w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2038Uchwały Rady GminyObowiązujący
8523-02-2022XXXIX/298/22w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464 N w msc. Nowy Dwór, gmina Jedwabno”.Uchwały Rady GminyObowiązujący
8623-02-2022XXXIX/297/22w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464 N w msc. Nowy Dwór, gmina Jedwabno”.Uchwały Rady GminyObowiązujący
8723-02-2022XXXIX/296/22w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633 N w msc. Jedwabno, gmina Jedwabno”.Uchwały Rady GminyObowiązujący
8823-02-2022XXXIX/295/22w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633 N w msc. Jedwabno, gmina Jedwabno”.Uchwały Rady GminyObowiązujący
8923-02-2022XXXIX/294/22w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639 N Witowo – Warchały. Etap I w km 2+566 – 3+532”.Uchwały Rady GminyObowiązujący
9023-02-2022XXXIX/293/22w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1639 N Witowo – Warchały. Etap I w km 2+566 – 3+532”.Uchwały Rady GminyObowiązujący
9123-02-2022XXXIX/292/22w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w JedwabnieUchwały Rady GminyObowiązujący
9223-02-2022XXXIX/291/22w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
9323-02-2022XXXIX/290/22w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jedwabno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniachUchwały Rady GminyObowiązujący
9423-02-2022XXXIX/289/22w sprawie rozpatrzenia wnioskuUchwały Rady GminyObowiązujący
9523-02-2022XXXIX/288/22w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwały Rady GminyObowiązujący
9623-02-2022XXXIX/287/22w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
9723-02-2022XXXIX/286/22zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2022Uchwały Rady GminyObowiązujący
9814-01-2022XXXVIII/285/22w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000 zł. Uchwały Rady GminyObowiązujący
9914-01-2022XXXVIII/284/22zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2022Uchwały Rady GminyObowiązujący
10014-01-2022XXXVIII/283/22w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2038Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 1,000 rekordów.