Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
22125-11-2021104/2021w sprawie wprowadzenia wewnętrznej Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz ograniczenia ryzyka związanego z konfliktami w miejscu pracy w Urzędzie Gminy w Jedwabnie. Zarządzenia WójtaObowiązujący
22225-11-2021103/2021w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedwabnie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. Zarządzenia WójtaObowiązujący
22325-11-2021105/2021w sprawie Polityki antykorupcyjnej Urzędu Gminy w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
22415-11-202198/2021w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Zarządzenia WójtaObowiązujący
22515-11-2021101/2021w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Jedwabnie na lata 2021-2025"Zarządzenia WójtaObowiązujący
22615-11-202199/2021w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Zarządzenia WójtaObowiązujący
22715-11-2021100/2021w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Zarządzenia WójtaObowiązujący
22815-11-2021102/2021w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2020 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną wywołaną zarażeniami wirusem SARS-CoV-2.Zarządzenia WójtaObowiązujący
22915-11-202197/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r. Zarządzenia WójtaObowiązujący
23012-11-202196/2021w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2022 rok.Zarządzenia WójtaObowiązujący
23112-11-202195/2021w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038Zarządzenia WójtaObowiązujący
23228-10-202194/2021w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania oświadczeń o przyznanie Wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Zarządzenia WójtaObowiązujący
23328-10-202194B/2021w sprawie ustalenia harmonogramu inwentaryzacji za 2021 rok. Zarządzenia WójtaObowiązujący
23428-10-202194A/2021w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
23527-10-202193/2021w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jedwabno na lata 2021-2030Zarządzenia WójtaObowiązujący
23627-10-202192/2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie" Zarządzenia WójtaObowiązujący
23722-10-202191/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
23821-10-202190/2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej reki na usługę kompleksowego odbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla stałych mieszkańców Gminy Jedwabno w 2022 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
23919-10-202189/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowejZarządzenia WójtaObowiązujący
24019-10-202188/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowej Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 221-240 z 1,532 rekordów.