Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
24106-10-202187/2021w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w Gminie JedwabnoZarządzenia WójtaObowiązujący
24230-09-202185/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
24330-09-202186/2021w sprawie regulaminu sprawowania opieki nad uczniami Zespołu Szkół w Jedwabnie w czasie dowozu i odwozu ze szkoły Zarządzenia WójtaObowiązujący
24427-09-202184/2021w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.Zarządzenia WójtaObowiązujący
24523-09-202183/2021w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządzenia WójtaObowiązujący
24623-09-202182/2021w sprawie: zasad (proklityki) rachunkowości dla projektu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarządzenia WójtaObowiązujący
24722-09-202181/2021w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
24822-09-202180/2021w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
24922-09-202179/2021w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
25022-09-202178/2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jedwabno oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek". Zarządzenia WójtaObowiązujący
25116-09-202177A/2021w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Kulturalnego TANECZNIK o pożyczkę z budżetu gminy Jedwabno.Zarządzenia WójtaObowiązujący
25215-09-202177/2021w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jedwabnie.Zarządzenia WójtaObowiązujący
25313-09-202176/2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie z wolnej ręki na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Jedwabno.Zarządzenia WójtaObowiązujący
25410-09-202174/2021w sprawie założeń i wskaźników do projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2022 rokZarządzenia WójtaObowiązujący
25510-09-202175/2021w sprawie powołania zespołu projektowego dla zadania "usuwanie odpadów pochodzenia rolniczego z terenu Gminy Jedwabno"Zarządzenia WójtaObowiązujący
25631-08-202172/2021w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
25731-08-202171/2021w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
25831-08-202173/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowej Zarządzenia WójtaObowiązujący
25930-08-202170/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowej Zarządzenia WójtaObowiązujący
26024-08-202169/2021w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 241-260 z 1,532 rekordów.