Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
28129-07-202158a/2021w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejZarządzenia WójtaObowiązujący
28229-07-202158/2021w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Zarządzenia WójtaObowiązujący
28329-07-202156A/2021w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
28429-07-202157/2021w sprawie powołania Komisji prowadzącej nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
28526-07-202154/2021w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
28626-07-202153/2021w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2021 Zarządzenia WójtaObowiązujący
28726-07-202155/2021zmieniające Zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
28826-07-202156/2021zmieniające Zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
28905-07-202152/2021w sprawie powołania komisji prowadzącej konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
29005-07-202152A/2021w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Burdągu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jedwabno w 2021 roku.Zarządzenia WójtaObowiązujący
29105-07-202151/2021w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
29230-06-202150/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
29330-06-202149/2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037Zarządzenia WójtaObowiązujący
29423-06-202148/2021w sprawie powołania członków Rady Sportu w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
29516-06-202147/2021zmieniające Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości do projektu pn. "Szkoła naszych marzeń", Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020Zarządzenia WójtaObowiązujący
29615-06-202144/2021w sprawie ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej Zarządzenia WójtaObowiązujący
29715-06-202145/2021w sprawie ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej Zarządzenia WójtaObowiązujący
29815-06-202146/2021w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Zarządzenia WójtaObowiązujący
29915-06-202143/2021w sprawie ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej Zarządzenia WójtaObowiązujący
30008-06-202142/2021w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracyZarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 281-300 z 1,543 rekordów.