Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2011 roku

Informacje dodatkowe:

§1

W 2011 roku ustala się dzień 31 października /poniedziałek/ dniem wolnym od pracy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 22 października 2011r. /sobota/,

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2011 roku.