Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Jedwabnie, które nie są otwierane w kancelarii.

Załączniki

Załączniki