Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki

Załączniki

  • 2015-117
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: