Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017-2028

Załączniki

Załączniki