Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Załączniki

Załączniki

  • XI-52-2011
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: