Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2016 rok.

Załączniki

Załączniki