Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017-2028.

Załączniki

Załączniki