Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2018 rok

Załączniki

Załączniki