Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej

Załączniki

Załączniki