Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na powierzenie zadania własnego Gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej

Załączniki

Załączniki