Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania własnego gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej

Załączniki

Załączniki