Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie instrukcji obiektu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Załączniki

Treść aktu