Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2014 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie procedury udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Załączniki

Treść aktu

  • 8-2018
    format: pdf, rozmiar: 269.62 KB, data dodania: