Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Załączniki

Załączniki