Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie zamówień z wolnej ręki na usługę kompleksowego odbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2019 roku.

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 113
    format: pdf, rozmiar: 298.55 KB, data dodania: