Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 1.270.409,00 zł na finansowanie deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach przetargu nieograniczonego.

Załączniki

Załączniki