Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Załączniki

Załączniki