Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie o wspracie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Załączniki

Załączniki