Wersja obowiązująca z dnia

zmieniające Zarządzenie w sparwie ustalenia dokumentacji opisującej zasadę (politykę) rachunkowości

Załączniki

Załączniki