Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Jedwabnie

Załączniki

Treść aktu